Martinitoren
Welkom op de site van de Groninger Vereniging De Molleboon.
De vereniging is opgericht 12 april 1919 te Zwolle.
Op 13 april 2019 vierde "De Molleboon" haar 100 jarig bestaan.
Dit jubileumfeest werd gehouden op zaterdag 13 april 2019.
De Molleboon is een bloeiende actieve vereniging met veel activiteiten (dieverdoatsie's).
De Molleboon telt ca 115 leden die in Zwolle en in een straal van 30 km rond Zwolle wonen.

De vereniging beijverd zich in brede zin voor het in stand houden en uitbreiden van:
  • de Groninger folklore met tal van gebruiken en traditie's.
  • de Groninger streektaal / Nedersaksische taal in woord en geschrift.
  • de band tussen leden en begunstigers die de Groninger taal spreken en / of verstaan.
  • de band en relatie met andere Groninger verenigingen + andere culturele verenigingen.
  • de band met de St.'t Grunneger Bouk , dichters , schrijvers en streektaal functionaris.
U vind de informatie van De Molleboon op de verschillende pagina's van deze site.
Het Groninger volkslied verwoord datgene wat ons samenbind ( tekst + muziek op deze site )
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!!.
Belangstellenden (ook niet leden) kunnen desgevraagd de digitale versie van ons verenigingsblad/boekje "De Molleboon" (in het Gronings) toegezonden krijgen per internet.
De namen adressen en telefoon nummers vind U op de pagina's van deze site.

Flag Groningen